Информационная служба:
0 800 309 901

Правила акции:Додаток №1
до Додаткової угоди №1
до Договору №861-рп від «17» декабря 2012ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ від ТМ «Перфектил»


1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ


1.1. Організатором акції є ТОВ «Подія Світ» (надалі Організатор).


2. ЗАМОВНИКИ АКЦІЇ


2.1. Замовник акції ПП «Дельта Медікел» (надалі Замовник).


3. ПРАВО НА УЧАСТЬ


3.1. В Акції можуть брати участь усі фізичні особи, що проживають виключно на території України або знаходяться на території України в момент проведення акції, та яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, за винятком:
− Всіх працівників Організатора та Замовника (в тому числі регіональних відділень та дочірніх підприємств) та їхніх близьких родичів.
− Іноземців та особи яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.


4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ


4.1. Загальна кількість гарантованих подарунків акції:
- 500 штук сумок «Перфектил»
- 500 штук дзеркал «Перфектил»
4.2. Форма і колір гарантованих подарунків може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах Акції.
4.3. Кількість гарантованих подарунків обмежена кількістю зазначеною вище.
4.4. Організатор акції залишає за собою право змінити кількість гарантованих подарунків в сторону збільшення, про що буде повідомлено шляхом внесення змін до даних Правил.


5. ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ


5.1. Період проведення. Акція починається 17 грудня 2012 року та триває до 31 березня 2013 року включно. Територія проведення Акції: Україна
5.2. Порядок участі в Акції. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:
- пройти тест «Перфект Леді» на сайті www.perfectil.ua
- надати дозвіл на використання Замовником та передачу ним Організаторові своїх персональних даних.
- заповнити дані зворотного зв’язку для відправки подарунка (ПІП, почтова адреса, електронна адреса)
5.3. Перші 1000 Учасників Акції, які виконали умови порядку участі в Акції, що зазначено в п.5.2. даних Правил, отримують гарантований подарунок.
5.4. Кількість Учасників Акції обмежена кількістю гарантованих подарунків, яку вказано у п. 4.1. даних Правил.
5.5. Учасник Акції має право приймати участь у Акції лише один раз.
5.6. Відправка подарунків Учаснику Акції відбувається поштою силами та за рахунок Організатора за вказаною Учасником Акції поштовою адресою.
5.7. Організатор залишає за собою право обирати подарунок для відправки (сумка або дзеркало) в залежності від їх наявності.
5.8. У випадку, якщо Учасник Акції, за певними причинами, незалежними від Організатора, не має можливості одержати гарантований подарунок, він не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
5.9. Організатор не несе відповідальності за роботу поштових служб та доставку подарунків у випадку, якщо Учасник Акції не повідомив про зміну адреси протягом 3-х робочих днів з дати виконання умов, вказаних у п.4.2.


6. ІНШЕ


6.1. Детальну інформацію щодопроведення Акції можна отримати на сайтах www.perfectil.ua , http://www.vitabiotics.com.ua/
6.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.
6.3. Організатор залишає за собою право змінити деталі, строки та умови проведення Акції, про що буде повідомлено шляхом внесення змін до даних Правил.
6.4. Подарунки не можуть бути виданими переможцю в грошовому еквіваленті.
6.5. Організатор Акції здійснює виконання податкових зобов'язань, щодо гарантованих подарунків відповідно до чинного законодавства України.
6.6. Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо подарунків після їх отримання учасниками Акції.
6.7. Усі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.8. Усі учасники Акції погоджуються додержуватися цих Правил.

Правила рекламної акції «Подарунки від ТМ Перфектил»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ від ТМ «Перфектил»


1. Організатор та замовник акції


1.1. Замовником Акції є Приватне Підприємство «Дельта Медікел», (надалі – «Замовник»).
1.2. Організатором Акції є ТОВ «Фідія БТЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Толбухіна, 43.


2. Основні положення Акції


2.1. В Акції можуть взяти участь дієздатні фізичні особи, які є громадянами України і досягли 18 років, користувачі сайту Акції perfectil.ua за наявності паспорту та ідентифікаційного коду, за винятком:
Всіх працівників Організатора та Замовника (в тому числі регіональних відділень та дочірніх підприємств) та їхніх близьких родичів.
Іноземців та осіб, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.
2.2. Період проведення Акції: з 01.12.2013 по 15.04.2014 включно (далі – «Період проведення Акції»).
2.3. Місце проведення Акції – вся територія Україна.
2.4. Фонд гарантованих заохочень Акції (далі – «Подарунок»):
2.4.1. Косметички - 1 000 шт.
2.4.2. Подарункові сертифікати «Брокард» – 60 шт. у наступній пропорції:
Кількість, шт. Номінал
10 1000,00 грн.
20 500,00 грн.
30 250,00 грн.

2.5. Грошовий еквівалент заохочень не надається.
2.6. Форма та колір гарантованих подарунків може відрізнятись від зображень на рекламних матеріалах Акції.


3. Умови та порядок участі в Акції:


3.1. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 2.1. даних Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
3.2. Порядок участі в Акції. Для прийняття участі в Акції зацікавлена особа повинна в Період проведення Акції виконати наступні дії:
3.2.1. Придбати 1 (одну) упаковку препарату ТМ «Перфектил» або ТМ «Перфектил Плюс», зберігши чек;
3.2.2. Зробити 1 (одне) розбірливе фото упаковки та чеку (таким чином, щоб принаймні було можливо ідентифікувати текст на чеку);
3.2.3. Завантажити 1 (одне) фото на сайті Акції perfectil.ua в період з 01.12.2013 по 01.03.2014;
3.2.4. Заповнити дані зворотного зв'язку для відправки подарунка (ПІБ, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон);
3.2.5. Зберігати чек, що підтверджує покупку, протягом Періоду проведення Акції;
3.2.6. Якщо чек містить більше однієї одиниці препарату ТМ «Перфектил» або ТМ «Перфектил Плюс», слід повторити кроки описані у п. 3.2.2 – 3.2.4. стільки разів, скільки упаковок придбано за одним чеком.
3.3. Всі фото проходять обов'язкову премодерацію (перевірку). Час премодерації - до 24 годин.
3.4. Учасники, які беруть участь в Акції, добровільно погоджуються надати Організатору Акції інформацію (в тому числі про персональну), визначену Організатором як необхідну для отримання гарантованого подарунку.
3.5. Учасник Акції, який розміщує фото на сайті Акції perfectil.ua гарантує , що є автором цього фото, погоджується з умовами Акція і підтверджує, що розміщене ним фото на сайті Акції perfectil.ua знаходиться на сайті з його згоди. Учасник гарантує достовірність наданих їм даних і розміщених ним фото. Учасник Акції несе відповідальність за достовірність вказаних ним даних і правомірність використання ним фото.
3.6. Розміщення фотографії на сайті Акції perfectil.ua розглядається як згода на безстрокову публічну демонстрацію фотографії на сайті, а також на можливу її публікацію в матеріалах, які відносяться до Акції , зокрема в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Особа, яка бере участь у Акції, надсилаючи (передаючи ) фотографії на Акцію дає свою згоду Організатору та Замовнику Акції залишити фотографії у своєму вільному володінні та користуванні без зобов'язання їх повернення в будь-якій формі автору. Виплата авторської винагороди не передбачено.
3.7. У разі участі в Акції учасник погоджується з тим, що його персональні дані (ПІБ, місце проживання, e-mail, фото) можуть бути опубліковані і використані сайтом Акції perfectil.ua і Замовником Акції з комерційною метою.
3.8. Учасник Акції добровільно надає Організатору та Замовнику згоду на обробку та використання своїх Персональних даних. Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та / або сукупність дій, які пов'язані зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту .
3.9. Оподаткування Подарунків відбувається згідно з чинним законодавством України. Податковим агентом з утримання і сплати податку на прибуток фізичних осіб згідно з чинним законодавством України виступає Організатор.
3.10. Порушення учасником Акції Правил проведення Акції автоматично позбавляє його статусу Учасника. Будь-які претензії порушників вважаються безпідставними та не підлягають розгляду.


4. Визначення Переможців Акції


4.1. Кожен з перших 1000 Учасників Акції, які виконали умови порядку участі в Акції, що зазначено в п.3 даних Правил, отримують 1 (один) з Подарунків, що зазначено в п. 2.4.1.
4.2. Визначення Переможців, які гарантовано отримають один з 60 (шістдесяти) Подарунків, що зазначено в п. 2.4.2, що входять до Фонду гарантованих заохочень Акції, відбуватиметься в період з 02.03.2013 по 15.04.2014 шляхом випадкового вибору 60 (шістдесяти) Учасників Акції з електронної бази даних цифрових порядкових номерів Учасників Акції, за допомогою спеціального програмного забезпечення «Random».
4.3. Участь у визначенні переможців п. 4.2. приймають всі Учасники Акції, які виконали умови порядку участі в Акції, що зазначено в п.3 даних Правил.
4.4. Перелік переможців п. 4.2. буде опубліковано на сайті Акції perfectil.ua 15.04.2014.
4.5. Кількість виграшів одного Учасника обмежена Фондом гарантованих заохочень.


5. Результати визначення Переможців Акції та порядок вручення призів


5.1. Про результати визначення Переможця Акції Організатор повідомляє Переможця окремо за телефоном або електронною поштою протягом 5 (п’яти) днів з дати проведення визначення Переможця Акції.
5.2. В разі закінчення гарантованих подарунків, що зазначено в п. 2.4.1., протягом 2 (двох) діб Організатором буде надано відповідне сповіщення на сайті Акції perfectil.ua
5.3. Відправка подарунків Учаснику Акції відбувається поштою, силами та за рахунок Організатора, за вказаною Учасником Акції поштовою адресою.
5.4. Відправка подарунків буде здійснюватись щотижнево, починаючи з 15.12.2013.
5.5. Організатор не несе відповідальності за роботу поштових служб та доставку подарунків у випадку, якщо Учасник Акції не повідомив про зміну адреси протягом 3-х робочих днів з дати виконання умов, вказаних у п.3.
5.6. Вручення подарунків здійснюється при наявності у Переможця паспорту. Право власності на подарунок переходить до Переможця з моменту підписання поштового повідомлення.
5.7. Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники Акції таким чином підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних для цілей Акції Організатором Акції та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів захисту даних від несанкціонованого розголошення. Переможець погоджується давати рекламні інтерв'ю про участь в Акції, у тому числі, на радіо та на телебаченні, а також у інших засобах масової інформації, або фотографуватися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без сплати за це жодної винагороди. Усі авторські права на такі інтерв'ю та на інші матеріали належатимуть Організатору Акції.
5.8. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. порядку та строків проведення Акції та/або отримання призу тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання призу. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
5.9. В разі, якщо Організатор Акції впродовж 5 (п’яти) днів не зміг зв’язатися з Переможцем, який отримає приз, або Переможець, який отримає приз, впродовж 5 (п’яти) днів після дати його повідомлення Організатором про те, що він став Переможцем, не надав відомостей/документів, необхідних для отримання Призу з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх обов'язків, передбачених цими Правилами, право на отримання призу переходить до Учасника, який стоїть наступним у Списку Учасників, які можуть отримати приз.


6. Інші умови


6.1. Організатор і Замовник Акції не несуть відповідальності за достовірність наданої учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.
6.2. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
6.3. Відповідальність за утримання та сплату податків відповідно до чинного законодавства України, пов’язаних з умовами Акції, несе Організатор Акції.
6.4. Організатор і Замовник Акції не несуть будь-якої відповідальності за неможливість отримання Переможцем призу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора та Замовника (відсутність у Переможця необхідних документів, його хвороба, відпустка тощо), за якість роботи операторів зв’язку України.
6.5. Організатор і Замовник Акції декларують, що у програмному забезпеченні, що використовується для визначення Переможця, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили регулювати визначення Переможця. Також Організатор і Замовник декларують, що комп’ютерні програми захищені від несанкціонованого доступу третіх осіб.
6.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси).
6.8. Отримати роз’яснення даних Правил можна за номером телефону довідкового центру Замовника 0 800 309 901 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних телефонів тарифікуються за тарифами відповідних операторів).
6.9. Ці Правила розміщуються на сайті Акції perfectil.ua.
6.10. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
Закрыть